URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

https://uokik.gov.pl/kontakt.php

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

https://www.knf.gov.pl

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

https://www.bgk.pl